Roztočenou spirálu agresivity na silnicích chce zastavit kampaň České asociace pojišťoven

Praha 17. září 2020 – Agresivita za volantem může mít tragické následky, varuje Česká asociace pojišťoven v nové preventivní kampani, na níž spolupracuje Besip i Policie ČR. Češi často jezdí rychle, nedodržují bezpečnou vzdálenost a občas ani nedávají přednost tam, kde by měli. Málokdo si ale uvědomuje, že nebezpečné jsou i reakce ostatních řidičů na tyto situace. Sedm z deseti řidičů se alespoň někdy nechá vyprovokovat k agresivní jízdě.

Agresivitu nejčastěji spouští pomalá jízda

„Každý z nás to zná, každému z nás se to stává. Kdo kdy nebyl na pokraji toho, aby při řízení ztratil nervy, nebo naopak v situaci, že na něj někdo nevhodně troubil či gestikuloval? Naše společnost je pod tlakem a tato kampaň reaguje na to, co zažíváme v silničním provozu každý den – málo slušnosti, hodně agrese,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Vysokou míru agresivity na českých silnicích dokazují i výsledky průzkumu, který vznikl před realizací kampaně. Spouštěčem agresivity je mnohdy chování jiných účastníků silničního provozu, a to nejen nebezpečné praktiky, jako je myškování nebo vybržďování. Více než třetina tázaných přiznává, že je „do varu“ přivede pouhá pomalá jízda jiných řidičů. „Negativní emoce se snadno šíří a agresivita tak spouští řetězovou reakci, která zvyšuje riziko vážných nehod,“ varuje Jan Matoušek.

Z průzkumu, který pro ČAP provedla agentura STEM/MARK, mimo jiné vyplývá, že: • 88 % lidí je přesvědčeno o vzrůstající agresivitě řidičů, • za agresivního řidiče se přitom považuje jen 5 % z nich, • 78 % řidičů při jízdě někdy překračuje povolenou rychlost, 63 % nedodržuje bezpečnou vzdálenost, • téměř každý desátý řidič už někdy záměrně vybržďoval vozidlo za sebou, • na myšku reagují dvě třetiny řidičů agresivně, na „lepení se na zadek auta“ každý třetí řidič.

„Překvapilo nás, kolik dotazovaných dokáže rozpoznat projevy agresivní jízdy u ostatních, avšak u sebe samých potřebný náhled postrádají. Projevy vlastní agrese si uvědomí teprve tehdy, když jsou dotazováni na reakce při konkrétních dopravních situacích,“ komentuje výsledky šetření Jan Matoušek. „Pojmenovat nebezpečné situace a uvědomit si, že se rizikového chování sami dopouštíme, je přitom nezbytným krokem k pozitivní změně. A právě to je cílem této kampaně,“ uzavírá Jan Matoušek.

Řízení je jako komunikace bez dostatku informací

„Automobil bohužel dává řidičům podobný pocit anonymity jako virtuální prostředí. Někteří řidiči mají falešnou představu, že musí vychovávat nebo trestat ostatní řidiče za jejich chování. Přitom jedna negativní akce většinou vyvolá další reakci. Agresivní konflikty dostávají do nebezpečí jak ty nejbližší, se kterými cestuji, tak i ostatní účastníky silničního provozu. Nejlepší obranou je defenzivní jízda,“ upozorňuje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy. „Pokud jde o nejzávažnější projevy agrese na silnicích, jako je lepení se na vozidlo před sebou, vybržďování, vysoká rychlost v místech, kde se pohybují chodci a cyklisté, či nebezpečné předjíždění, je třeba jasně trestat a přitvrdit postihy za takový způsob jízdy,“ dodává Tomáš Neřold.

Stupňující se agresivitu řidičů potvrzuje také plk. Jiří Zlý, ředitel Dopravní policie ČR: „Agrese na silnicích je velmi obecný pojem. Jako dopravní policisté se však v terénu téměř neustále setkáváme s jejími konkrétními projevy, kterými jsou rychlá jízda, riskantní předjíždění či vědomé nerespektování pravidel silničního provozu. Na počátku sledu událostí s tragickým koncem však nemusí být jen velký vztek, ale i zdánlivě nevinné rozzlobené gestikulování nebo netrpělivé troubení.“ Ač je ve statistikách nehodovosti evidováno za uplynulých deset let „pouze“ 5 535 nehod zapříčiněných agresivní a bezohlednou jízdou, agresivní chování se nepřímo podepisuje na mnoha dalších. Například v letošním roce jen do konce srpna vyhaslo na silnicích 161 životů následkem nehody způsobené nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky, přejetím do protisměru a nedáním přednosti automobilům proti dopravnímu značení či chodcům na přechodech.

Na webu agresivitazabiji.cz zjistíte, jaký jste řidič

Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s dopravní psycholožkou Vlastou Rehnovou připravila na webu www.agresivitazabiji.cz možnost otestovat si své vlastní chování za volantem.

Kampaň Agresivita zabíjí staví na emotivních televizních a rádiových spotech, popisujících konkrétní nebezpečné situace s fatálními následky, a to nejen pro samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich blízké. Rozběhne se také bannerová reklama, kterou doplní i tištěná inzerce. Veškeré aktivity v rámci kampaně jsou financovány z Fondu zábrany škod.

TV spoty najdete zde